Coaching


Coaching som begrepp känner dom flesta till från idrottsvärlden, och där det oftast handlar om en eller flera personer som på olika sätt hjälper och stöttar individen eller laget till att antingen nå bättre resultat, eller att vinna i en tävling eller match mot andra. I det här sammanhanget gäller det samma sak, att bli bättre, uppnå sina mål, förverkliga sina drömmar och/eller övervinna sig själv – med skillnaden att här är det ofta jag själv som är den svåraste motståndaren. Som NLP-Coach finns jag med dig på vägen mot nya mål, kanske genom att stötta dig, ställa frågorna som du inte ställer själv, vara ett bollplank för dina tankar och idéer, inspirerar dig till ökad motivation mot nya resultat och ger dig verktyg som underlättar för dig på din resa dit. NLP-Coaching kan vara en modell för dig som vill vidare i livet, och på olika sätt vill uppnå eller förbättra dig själv och/eller gruppen.

Jag vänder mig till dig som vill framåt och som behöver stöd i:
– Din karriär
– I ditt ledarskap
– Att jobba mer eller kanske mindre
– I att hitta och sätta nya mål
– Att ta reda på vad du vill göra
– Att uppnå förbättrad livsbalans
– Att uppnå ökad självkännedom och personlig utveckling