Om NLP


Neuro Lingvistisk Programmering…
är tre ”krångliga” ord, på en för övrigt enkel och lättförstålig psykologisk förklaringsmodell och metod. NLP används inom områden som terapi, hälsovård, idrott, näringsliv och pedagogik.

Neuro, som står för hjärnan, och hur vi människor tar in information från omvärlden, genom våra fem olika sinnen, (syn, hörsel, känsel, smak och lukt).

Lingvistik, som står för språket, och hur vi ger den informationen vi tagit in en förståelse eller betydelse, genom att kommunicera den med oss själva och andra.

Programmering, anledningen till att vi ger just den betydelsen, till den informationen. Vi har alla olika och unika programmeringar, som styr våra tankemönster, reaktioner och beteenden.

Historia och bakgrund till NLP
Neuro Lingvistisk Programmering är studien av mänskligt mästerskap. Det skapades på 70-talet i Santa Cruz, Kalifornien av en psykologistuderande, Richard Bandler, och en lärare i lingvistik, John Grinder. Dom två slog sig samman och började studera och identifiera hur människor lyckades inom olika områden, först inom psykoterapi, sedan inom näringsliv, sport och kommunikation.

NLP har sina ”rötter” från Gestaltterapins fader Fritz Pearls, familjeterapeuten Virginia Satir och hypnos- och lösningsinriktade terapeuten Milton H Ericson. Dessa tre var bland dom främsta psykoterapeuterna i världen på sin tid, och var därför dom första som studerades av Bandler och Grinder. Under årens lopp har skaran av framgångsrika människor som studerats ständigt öka.

Genom att lära sig NLP och applicera det i sitt liv kommer man markant att öka sin personliga och professionella effektivitet. Man får en djupare och skarpsinnigare kunskap om hur jag och andra fungerar, vilket ger en större kontroll över sitt liv och större inflytande på sina reaktioner och relationer.