Människan har inom sig, alla dom resurser som behövs för personlig förändring och utveckling.

Välkommen till Dala NLP Centra


Arbetssätt & metoder:

Inom Personlig Utveckling etc. finns det idag en uppsjö av olika modeller och metoder. Vissa kommer och försvinner nästan lika fort, troligen för att dom inte ger önskvärda resultat. Jag använder mig därför av metoder som är beprövade och som visar sig fungera över tid. Att möta och jobba med människor innebär enligt mig att anpassa arbetssättet utifrån varje enskild individ´s unika situation och behov, inte anpassa individen till metoden. Därför erbjuder jag ett flertal olika metoder att röra oss emellan när jag möter mina kunder. Respektfullhet, trygghet, kunskap och resultat är nyckelord i mitt arbete.Jag ger förslag på arbetssätt när vi identifierat kundens behov och sen i samråd med densamma börjar jobba med detta. En holistisk syn/ helhetssyn på människan är ett annat nyckelbegrepp som präglar mitt tänkande inom Personlig Utveckling. Kropp och själ är två delar av samma system enligt min syn, mår jag dåligt i själen påverkas kroppen och även omvänt . Livserfarenheter, omgivning, relationer, kost,  hälsa, sömn, ekonomi, boende, arbete, sömn och kunskap om hur vi ska hantera tankar och känslor är andra faktorer som påverkar vårt mående. Idag har jag mer än 25-års erfarenhet av praktiskt arbete inom detta breda område, och erbjuder därför det som visat sig ha fungerat bäst för mina nöjda kunder!

Dala NLP Centra startade 1999.

Sedan 1993/-99 har tjänsteutbudet bestått av utbildning inom det psykosociala området, ledar- och lagutveckling, coachning, sorg o krishantering, samtalsbehandling, med både enskilda individer, par och grupper. Förutom privat konsultation, återfinns uppdragsgivarna inom bl.a. näringsliv, kriminalvård, kommun, landsting och skola.

Olika uppdragsgivare:

Stora Enso AB i Falun, Grycksbo, Kvarnsveden.  Ovako AB Smedjebacken, Munktells Filter AB, Landstinget i Dalarna,

Brunnsviks folkhögskola, Nianfors Bruksherrgård AB, KraftaVerk AB, Svenska Institutet för Sorgebearbetning

Svenska Pappersindustriarbetarförbundet o SAF                                                                                                                                                                                                                              Företagshälsovårder; Previa AB, Falu Borlänge Hälsan AB, BRC AB                                                                                                                             Kommuner; Falun, Hofors, Ludvika, Borlänge, Smedjebacken

 

Mottagningen finns på Magasinsgatan 7 A, i Falun, men även arbetsplats/hembesök efter överenskommelse.


Våra tjänsterTerapi

NLP som terapimetod har hjälpt många människor att bearbeta sina problem till att uppnå ett förbättrat mående och ökad livskvalitet. Läs mer

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Förhoppningen är att du därmed försonas med det förflutna och får känna lugn. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital. Läs mer

Coaching

Som NLP-Coach finns jag med dig på vägen mot nya mål, kanske genom att stötta dig, ställa frågorna som du inte ställer själv, vara ett bollplank för dina tankar och idéer, inspirerar dig till ökad motivation mot nya resultat och ger dig verktyg som underlättar för dig på din resa dit. Läs mer
  • Referenskunder