Terapi


Dom flesta människor hamnar till och från i problem och livssituationer som är svårlösta, dom flesta löser, eller lär sig att leva med dessa på ett eller annat sätt. Vissa problem eller situationer däremot tenderar att på olika sätt fortsätta att sätta käppar i hjulen för oss. Man tar kanske ett beslut om att nu ska jag göra något åt det här, göra en förändring, men finner efter ett tag att man inte alls klarade av det. Då kan det vara dags att ta kontakt, för att utforska om du kan få hjälp med NLP-Terapi.

NLP som terapimetod har hjälpt många människor att bearbeta sina problem till att uppnå ett förbättrat mående och ökad livskvalitet.

Jag vänder mig till dig som kanske lider av:
– Nedstämdhet/ depressioner/ sorg
– Ångest/ rädslor/ fobier
– Stress/ utbrändhet
– Psykosomatiska sjukdomar
– Att du sitter fast i livet, och inte vet hur du skall komma ur det
– Att du har (o)vanor som du vill förändra, ex. gå ner i vikt eller att sluta med något
– Att du på något annat sätt mår dåligt, och som du vill, eller behöver göra något åt